Tillbehör Blomlåda

Tillbehör Blomlåda


Vi har utvecklat några tillbehör för enklare hantering av blomlådan.

Dessa kan bland annat vara användbara vid förflyttning, om den står på känsliga underlag eller för att minska åtgången av fyllnadsmaterial.